Czy każdy wózek widłowy podlega dozorowi UDT?

Wózki widłowe to nieodłączny element pracy w niemalże każdym przedsiębiorstwie. Konieczność ich regularnej konserwacji i dokonywania przeglądów określona jest polskim prawem. Podobnie, jak potrzeba stałej kontroli sprawności technicznej i dokumentacji. Dokonuje jej Urząd Dozoru Technicznego, w oparciu o funkcjonujące w kraju przepisy. Ustawa o dozorze technicznym w praktyce Jak mówi Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii […]

  • 1
  • 2