Kierowanie wózkiem widłowym – zasady bezpieczeństwa

Kierowanie wózkiem widłowym nie należy do zadań szczególnie odpowiedzialnych. Niektórym osobom mogłoby się wydawać, że wystarczy wsiąść za kółko nacisnąć pedał gazu i wszystko gotowe. Niestety życie pokazuje, że nie jest to takie proste. Kierując widlakiem, trzeba zachować dużą ostrożność oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Istotne będzie też zastosowanie wiedzy z kursu jazdy wózkiem widłowym. Jak zatem poruszać się tego rodzaju pojazdem w sposób bezpieczny i efektywny?

Podstawy bezpiecznej jazdy widlakiem

Jazda widlakiem wiąże się nie tylko z prowadzeniem pojazdu, ale również z jego całościową obsługą. Chodzi głównie o sterowanie masztem oraz widłami. Podczas tego procesu bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz zachowywanie zdrowego rozsądku. O czym w związku z tym należy pamiętać? Podczas poruszania się tym pojazdem należy tak ustawić widły, by znajdowały się 10-20 cm nad ziemią. Przy tym maszt powinien być odchylony do przodu. Wyższe umiejscowienie wideł podczas przemieszczania się mogłoby stwarzać poważne zagrożenia. Inną istotną kwestią jest przemieszczanie się po terenie pochyłym. Na stromym lub nierównym terenie nie powinno się załadowywać, lub rozładowywać towarów. Poza tym należy pamiętać, że nie wolno przewozić towarów, które przekraczają nośność pojazdu widłowego.

Prędkość dostosowana do okoliczności

Osoba, która kieruje wózkiem widłowym, nie może podczas jazdy palić papierosów lub rozmawiać przez telefon komórkowy. Nie powinna też wykorzystywać go do przewożenia ludzi. Podczas procesu przewozu towarów należy je tak umieścić, by środek ciężkości znajdował się na widłach. To zabezpieczy ładunek przed przemieszczaniem po palecie. Podczas jazdy ważna jest także prędkość wózka. Będzie ona dostosowana do panujących warunków. Jeśli obszar posiada ograniczoną widoczność lub znajdują się na nim piesi, to szybkość trzeba zminimalizować do 3 km/h. Na rampach i pomostach wyniesie ona 5 km/h. Jeśli prace są wykonywane na terenie hal magazynowych lub produkcyjnych, można się poruszać z prędkością 6 km/h. Na obszarach zewnętrznych w pobliżu hal i innych budynków można prowadzić pojazd szybciej, ale nie więcej niż 12 km/h. Na prostych odcinkach dróg będzie to 18 km/h.

Wózek widłowy, a drogi publiczne

Czy wózkiem widłowym można się poruszać po drogach publicznych? Okazuje się, że tak. W takiej sytuacji sprzęt musi mieć ściągnięte widły, ponieważ w innym wypadku mógłby stwarzać poważne zagrożenie. Zanim wózek wyjedzie na drogę, trzeba sprawdzić, czy posiada sprawny klakson oraz, czy światła i kierunkowskazy działają bez zarzutu. Najlepiej byłoby poruszać się poboczem. Oczywiście, żeby mieć możliwość kierowania pojazdem w sposób zgodny z prawem należy posiadać prawo jazdy kategorii B lub T. Do tego niezbędny będzie dokument zezwalający na prowadzenie wózka oraz potwierdzenie opłacenia składki OC. Każdy kierujący pojazdem widłowym musi mieć przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo ludzi, pojazdu, oraz mienia na terenie wykonywania pracy.