Przegląd techniczny wózków widłowych – co jaki czas wykonywać?

Zakup wózka widłowego to zaledwie początek wszelkich inwestycji, jakie należy podjąć, by mógł on w pełni realizować swoje zadania w danym przedsiębiorstwie. Każde tego typu urządzenie podlega bowiem kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Oznacza to, że od momentu zarejestrowania nowej maszyny, konieczne są jej regularne przeglądy, gwarantujące jej sprawność i bezpieczeństwo w użytkowaniu. 

Czemu służą regularne kontrole urządzeń?

Regularne przeglądy urządzeń transportu bliskiego służą przede wszystkim utrzymaniu sprawności poszczególnych maszyn. Intensywna eksploatacja, trudne warunki pracy i zużycie poszczególnych części, skutkują często awariami, które powodują przestoje w pracy. Te z kolei generują spore koszty, które ponosić musi przedsiębiorca. Regularne przeglądy i kontrole ograniczają do minimum tego typu sytuacje.

Wymiana zużytych materiałów, bieżące usuwanie drobnych usterek i dbałość o utrzymanie wózków widłowych w najwyższej sprawności technicznej, zapobiega niespodziewanym problemom i niweluje konieczność ponoszenia sporych kosztów, wynikających z niezaplanowanych napraw. Co więcej, sprawna maszyna to bezpieczeństwo dla osób ją obsługujących. To z kolei powinno stanowić priorytet funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości.

Przegląd techniczny wózków widłowych

Wyróżnia się kilka rodzajów kontroli, jaka musi być sprawowana zarówno przez pracowników, jak i specjalnie wyszkolonych konserwatorów. Są to:

– kontrola codzienna – wykonywana przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu
– przeglądy okresowe
– przeglądy konserwacyjne

Częstotliwość przeglądów wynika z kilku czynników. Zależy ona m.in. od wytycznych producenta danego urządzenia. Jeśli nie wskazał on konkretnych zaleceń w tym zakresie, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rozporządzenia ministerialne. Zgodnie z polskim prawem, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r., każdy wózek widłowy co 6 miesięcy powinien być poddany przeglądowi okresowemu. Kontrola konstrukcyjna, za którą odpowiada Urząd Dozoru Technicznego, ma się odbywać raz na rok. Podczas dokonywania tego typu przeglądu, odpowiednio przeszkolony inspektor sprawdza nie tylko stan techniczny całej maszyny, ale również prowadzoną dokumentację.

Za regularną kontrolę wózków widłowych odpowiada konserwator urządzeń transportu bliskiego. Dodatkowe działania o charakterze serwisowym i konserwacyjnym powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli brak to:

– co 30 dni w przypadku maszyn z pełnym dozorem technicznym
– co 60 dni dla urządzeń z ograniczonym dozorem technicznym

Śledzenie terminów konserwacji i ich regularne przeprowadzanie to obowiązek właściciela urządzenia. Należy o tym pamiętać, by praca przebiegała bezawaryjnie i bezpiecznie, gdyż są to dwa podstawowe warunki jej efektywności.

Dodatkowe przeglądy techniczne

Istnieją jednak sytuacje, które wymuszają konieczność przeprowadzenia szczegółowej kontroli, bez czekania na jej rzeczywisty termin. Przykładem może być poważna awaria, której usunięcie warunkuje dokonanie badania eksploatacyjnego w celu potwierdzenia zdolności wózka widłowego do podjęcia dalszej pracy. Podobnym przypadkiem są również szczegółowe zalecenia producenta. Często bowiem zdarza się, że ściśle określają one terminy kolejnych kontroli. W takiej sytuacji właściciel wózka powinien w pełni sugerować się wskazówkami pochodzącymi od jego wytwórcy.

Częstotliwość dokonywania przeglądów wózków widłowych jest ściśle określona przez polskie prawo i każdy posiadacz tego typu urządzenia powinien bezwzględnie stosować się do funkcjonujących rozporządzeń. Wpływa to na bezpieczeństwo pracy i pozwala na bezawaryjne funkcjonowanie tego typu maszyn w przedsiębiorstwie.